Wilma-viestit, koulun vaihto kunnan sisällä ja perusopetukseen/ yläkouluun siirtyminen


Offentligt, till lärare, till studerande, till personalen, till vårdnadshavare och för direktionen