Oppilaiden poissaolokäytännöt Pirkkalan kouluissa


Julkisesti, opettajille, opiskelijoille, henkilökunnalle, huoltajille ja johtokunnalle