Esikoulun, peruskoulun ja lukion työajat 2023-2024, 2024-2025


Offentligt, till lärare, till studerande, till personalen och till vårdnadshavare